Модуль 6: Внутрішній аудит

Тривалість: 3 дні (24 години)

Цілі

 • Підготовка до здійснення внутрішнього аудиту технологічного процесу платформи, аналітичної лабораторії або дослідницького підрозділу
 • Визначення відповідності системи менеджменту постійного покращення, запровадженого відповідно до чинних стандартів
 • Оцінка здатності системи менеджменту якості до досягнення цілей, визначених керівництвом
 • Оцінка компетентності персоналу поводження з лабораторним обладнанням
 • Особливості проведення аудиту методик, процесів та продукції

Цільова аудиторія

 • Фахівці
 • Фармацевти
 • Керівники відділів лабораторій
 • Співробітники лабораторії

Зміст навчання

Основні вимоги стандартів якості

 • ISO 9001 – ISO 17025 – BPL Належна лабораторна практика – BPF Належна практика виробництва

Внутрішній аудит: що це означає? Для чого він потрібен?

 • Стандарт ISO19011 – головні директиви для здійснення аудиту системи менеджменту

Різні типи аудиту

 • Аудит організації
 • Аудит процесу
 • Аудит продукції

Умови успішності внутрішнього аудиту

Роль аудиторів та тих, хто проходить аудит

Відтворення ситуації аудиту

 • Під час навчання слухачі повинні будуть спланувати та здійснити умовний аудит лабораторії, яка запроваджує у себе систему постійного покращення.