Модуль 1: Запровадження системи якості в діагностичній, контрольній та дослідницькій лабораторії.

Тривалість: 3 дні (24 години)

Цілі

 • Вивчення концепції менеджменту якості, а також змісту та цілей стандартів якості (ISO9001, ISO17025, Належна лабораторні практика)
 • Розробка та запровадження системи менеджменту якості
 • Ознайомлення з різними підходами по якості та проблемами технічного плану та пов’язаними з людським фактором

Цільова аудиторія

 • Керівництво лабораторій
 • Cпеціалісти
 • Фармацевти
 • Керівники відділів лабораторій

Зміст навчання

Менеджмент якості в лабораторії

 • Вступ до менеджменту якості
 • Загальні поняття та визначення: якість, контроль якості, менеджмент якості, постійне покращення
 • Стандарти якості (ISO 9001, ISO 17025, Належна лабораторна практика (GLP))
 • Нова версія ISO 17025; порівняльний аналіз ISO 17025 (2005) та ISO 17025 (2017)

Структурна схема менеджменту якості

 • Організація якості
 • Система менеджменту якості
 • Вивчення контракту

Ресурси та їх менеджмент

 • Персонал: менеджмент, навчання, докази компетентності персоналу
 • Обладнання: менеджмент обладнання, калібрування, верифікація, карта контролю
 • Витратні матеріали: контроль та управління
 • Приміщення: визначення впливу та контроль навколишнього середовища
 • Методи аналізів: критерії валідації результатів

Постійне вдосконалення

 • Аудит
 • Задоволення клієнта
 • Невідповідності, коригувальні дії, запобіжні дії
 • Внутрішній аудит
 • Проведення контролю з боку керівництва

Розробка системи якості

 • Різні підходи
 • Відділ з впровадження системи якості

Розгляд прикладу дослідження